• English
 • Tiếng Việt

Kỹ Năng Sống

Hướng Nghiệp

Cảm xúc - Xã hội

Chương trình Kỹ Năng Sống

  Mục tiêu:

  Giúp nâng cao năng lực tự thức để thấu hiểu và thể hiện bản sắc cá nhân trong các cộng đồng khác nhau.

  Tổng quan:

  Cung cấp kiến thức và các tình huống thực tế theo 3 tầng nền tảng: Phát triển Cảm xúc, Năng lực Công nghệ số, và Kiến thức Chuyên môn, bao gồm 6 năng lực chính cho Tương lai Nghề nghiệp: Tư duy Sáng tạo, Tư duy Phản biện, Học cách Học, Giao tiếp, Làm việc NhómTrách nhiệm Xã hội.

  Tương lai:

  Là hành trang chuẩn bị cho sự thành công ở cả trường học, công việc tương lai và cuộc sống nói chung, với 5 kỹ năng sống cốt lõi thuộc chức năng điều hành và tự điều chỉnh từ góc độ phát triển não bộ: Lập kế hoạch, Tập trung, Tự kiểm soát, Nhận thứcLinh hoạt.

  Cơ hội:

  Cung cấp cơ hội khai vấn 1-1 hoặc khai vấn nhóm cho học sinh và cha mẹ.

  Đánh giá:

  Đánh giá theo dự án và các bài kiểm tra EQ, năng lực và kỹ năng có chứng chỉ.

  Tham khảo:

  Được thiết kế theo từng khối lớp và tham khảo từ các khung chương trình do Đại học Cambridge và Harvard phát triển.

Hình thức truyền tải

Sau đó chọn hình thức tương tác phù hợp với nhu cầu cộng đồng của bạn:
 • 1. Thiết lập Lớp học

 • 2. Thiết lập Chế độ học

 • 3. Thiết lập Phản hồi & Đánh giá

Hình thức:

Có người dạy
Một môi trường học tập kết hợp được dẫn dắt bởi người dạy
Tự học
Linh hoạt tự kiểm soát môi trường, thời gian và tốc độ học

Kích thước:

Lớn
Quy mô lớp 30-40 người tham gia cùng nhau trong phòng ảo
Đơn
Lớp học 1 người - bạn làm chủ thế giới của riêng mình


NGƯỜI HỌC


TRƯỜNG

Liên hệ izi.community

Đặt lịch tư vấn MIỄN PHÍ với chúng tôi để tìm hiểu về chương trình và hình thức truyền tải phù hợp nhất với nhu cầu học tập của Cộng đồng bạn về Trí tuệ và Kỹ năng Cảm xúc - Xã hội

Hoặc liên hệ với chúng tôi thông qua email hello@izi.community hoặc hotline 0913228397