• English
  • Tiếng Việt
Latest News
11 Jun 2022
Trí tuệ Cảm Xúc - Xã Hội (EQ - SQ) là gì và phát triển ra sao?
Chúng ta vẫn thường được nghe và biết đến nhiều hơn về chỉ số IQ, chỉ số đo lường trí thông minh ở trẻ. Chỉ số IQ càng cao, đứa trẻ được cho là càng thông minh. Tuy nhiên, IQ không là chỉ số duy nhất hay quan trọng nhất quyết định đến sự phát triển toàn diện hay khả năng tiếp thu kiến thức của con trẻ như nhiều người lầm quan niệm.
11 Jun 2022
Storylearning© là gì và tại sao áp dụng?
Vanessa Boris và Lani Peterson, 2 Tiến sỹ Tâm lý học đầu ngành của Đại học Harvard, đã công bố một loạt bài viết chỉ ra tầm quan trọng của việc áp dụng những câu chuyện (stories) vào giáo dục ở mọi cấp độ để tạo ra hiệu quả ghi nhớ mạnh mẽ hơn ở người học.