Bạn thân mến,

iZi đang trong quá trình hoàn thiện sản phẩm để ra mắt trong tháng 9. Do đó, trong quá trình trải nghiệm, sẽ không tránh khỏi những thiếu sót nhỏ. Chúng tôi mong nhận được sự thông cảm của bạn, đồng thời cũng mong nhận được những phản hồi chi tiết trong quá trình sử dụng iZi về địa chỉ email feedback@izi.community hoặc qua page Facebook của chúng tôi.

Yêu quý,
Đội ngũ iZi
Dear Friends of iZi!

iZi is in the process of finishing up our product to launch within September. Thus, there will be a few errors and inaccurate displays from time to time during your experiencing of our platform. We seek your understanding, and are eager to receive any detailed feedback to feedback@izi.community or to our official Facebook page.

Love,
iZi Team
OK